адв. Георги Василев

Застрахователно право

Ако сте пострадали при ПТП ние можем да Ви предложим: Висококвалифицирана правна и адвокатска помощ. Онлайн юридическа консултация. Осигуряване на максимално обезщетение от застрахователя по гражданска отговорност.

Обществени поръчки

Търсите Адвокат по Обществени поръчки? адв. Георги Василев има над 7 годишен богат опит в областа на обществените поръчки. Предлагаме цялостно правно обслужване в сферата на ЗОП, както и представителство пред КЗК и ВАС.

Наказателно право

Имате нужда от адвокат по наказателно право? Оказване на правна помощ при дела, касаещи наказателно право и защита при повдигане на обвинение за извършване на престъпление от различен характер.

Трудово право

Съдействие и процесуално представителство при незаконно уволнение, дисциплинарно уволнение, неизплатени трудови възнаграждения, забавяне или неиздължаване на трудовото възнаграждение и много други.

Административно право

Консултации и съдействие при обжалване на наказателни постановления, издадени от различни органи. Обжалване на фишове, електронни фишове, актовете за установяване на административни нарушения (АУАН), наказателни постановления, заповеди за налагане на принудителни административни мерки (ПАМ).

Изпълнителен процес

– Издаване на заповед за изпълнение и заповед за незабавно изпълнение. – Образуване, съдействие и представителство по изпълнителни дела при ЧСИ или държавен съдебен изпълнител. – Защита срещу неправомерни действия на съдия изпълнител. Обжалване.

Бързи кредити

Изтеглили сте бърз кредит и не можете да го обслужвате? Или сте сключили договор за заем с неимоверно висока лихва или неустойка? Ние ще Ви помогнем да се справите.

Регистрация на фирма

Искате да започнете бизнес? Ще помогнем за изберета каква фирма да регистрирате. Ще подготвим всички необходими документи и ще я регистрираме вместо вас?

Интелектуалната собственост

Правни услуги в сферата на интелектуалната собственост, включително: Извършване на проучване на марка и патент, както и периодичен мониторинг Извършване на регистрация на търговски марки Регистрация и защита на патенти за изобретения и регистрация на полезни модели;

Авторско право

Ако се нуждаете от помощ при спор за авторско право и/или нарушение на авторски права ще ви окажем съдействие.

Договори

Изготвяне на различни видове договори, ведно с приложенията към тях, както и представителство при сключването им. Консултиране във връзка с предстоящото сключване на договори в областта на гражданския и търговски оборот;

Делба на имущество

Доброволна и съдебна делба на имот, Дела за намаляване на завещания и дарения, които нарушаване на запазената част от наследството, Дела за отмяна на дарение, Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака, Дела при спорове относно право на собственост

Семейно право

Имате нужда от бракоразводен адвокат? Развод по взаимно съгласие, Развод по исков ред, Брачни договори, издръжка.

Домашно насилие

Процесуално представителство, защита и съдействие в производства в дела по Закона за защита от домашно насилие. Заповед за защита. Оспорване.

Лекарски грешки

Съдействие и процесуално представителство по дела за търсене на съдебна отговорност на медицински лица или лечебни заведения за допуснати лекарски и медицински грешки или проявена небрежност.

Дела срещу държавата и общините за вреди

Процесуално представителство и правна защита по дела за обезщетения за вреди, причинени от незаконни актове или действия на държавни органи и длъжностни лица.

Онлайн консултация

Ако не намирате услугата, която търсите, моля свържете се с мен.

Дистанционна помощ

Дистанционна помощ за ЦАИС ЕОП – системата за електронни обществени поръчки.

Заповядайте, можем да Ви бъдем полезни!

гр. Пловдив, ул. "Стефан Веркович" № 3, Партер, Офис № 6

Имате правен проблем?

Ние ще Ви предложим решение!

Ние градим взаимоотношенията с нашите клиенти върху лоялност и сътрудничество. Винаги изпълняваме поетите ангажименти почтено и добросъвестно. Вярваме, че двустранната лоялност поражда положителни действия и резултати.

  • индивидуален подход към всеки клиент
  • ясни отговори на Вашите въпроси
  • адекватни правни решения за разрешаване на всеки отделен казус

Те ни се довериха

Ако Вие или ваш близък е пострадал при ПТП

Задайте вашия въпрос

Моля опишете проблема изчерпателно и изяснете въпросите си подробно, за да гарантирате получаването на бърз и компетентен отговор. В рамките на 48 часа ще получите съобщение на посочения от Вас електронен адрес, съдържащо кратък отговор на запитването Ви, както и условията и цената за предоставяне на подробна правна консултация по E-mail. Тя зависи от сложността на правния казус и времето, необходимо за разрешаването му. Моля дайте точен е-мейл за отговор и телефон за връзка. При необходимост може да се поиска допълнителна информация за по-пълното изясняване на казуса.