Цени

Адвокат Георги Василев предлага достъпна правна защита на Вас и Вашите интереси.

Хонорарите ни се определят по договаряне – според естеството на казуса, като не могат да бъдат по-ниски от установените в действащата нормативна уредба минимални размери на адвокатските възнаграждения.

В зависимост от конкретния случай, може да Ви предложим възможност за разсрочено плащане на хонорара, за да гарантираме достъпност на услугите ни.


ОНЛАЙН ПЛАЩАНЕ

MyPOS

epay