Регистрация на фирма


Eкспресно извършване на всяка една от услугите.

Регистрация на фирма :

 1. Регистрация на ЕТ 
 2. Регистрация на ЕООД 
 3. Регистрация на ООД
 4. Регистрация на Е/ООД със съдружник ЮЛ
 5. Регистрация на Е/ООД на чужд гражданин
 6. Регистрация на Е/ООД на чуждестранно ЮЛ
 7. Регистрация на АД
 8. Регистрация по ДДС

Управител:

 1. Вписване на управител на Е/ООД
 2. Заличаване на управител на Е/ООД
 3. Вписване на нов и заличаване на стар                                         

Прокурист:

 1. Вписване на прокурист
 2. Заличаване на прокурист
 3. Вписване на нов и заличаване на стар

Дружествени дялове:

 1. Покупко-продажба на дружествени дялове
 2. Покупко-продажба на дружествени дялове на съдружник ЮЛ

Прехвърляне на ЕТ

Капитал:

 1. Увеличаване на капитала на ЕООД
 2. Увеличаване на капитала на ООД
 3. Намаляване на капитала на ЕООД
 4. Намаляване на капитала на ООД

Промени:

 1. Промяна в адреса на управление
 2. Промяна на предмета на дейност
 3. Промяна на име на дружеството

Ликвидация:

 1. Прекратяване и ликвидация на Е/00Д
 2. Заличаване на ЕТ
 3. Заличаване на Е/ООД

Клон на фирма:

 1. Регистрация на клон