Развод по взаимно съгласие изцяло онлайн

Адвокатска кантора Василеви е една от първите кантори в България, която ще Ви съдейства в процеса на развод онлайн. Ще изготвим индивидуално за Вас необходимите документи (Молба, споразумения и т.н.), ще ги депозираме в компетентния съд и ще ви уведомим своевременно за датата и часа на съдебното заседание. Ще Ви предоставим пълна правна консултация относно възможностите, които имате при желание за развод, както и относно последиците от развода.

Какви са стъпките за развод по взаимно съгласие?

Заявявате услугата изцяло онлайн
Разкажете накратко за казуса и ни изпратете удостоверението за сключен граждански брак. Платете услугата онлайн с кредитна/дебитна карта.

Подготвяме документите
След заплащане на услугата адвокат от кантората ще разгледа документите Ви и ще се свърже с Вас за уточнения. В кратък срок ще подготви всичко необходимо за развод по взаимно съгласие.

Получавате готов резултат
След като подготвим документите ще ги входираме в компетентния съд и ще Ви ги изпратим на посочен от Вас адрес. Ще следим за насрочване на съдебно заседание, като ще Ви уведомим своевременно за датата и часа му.

Цена на услугата развод онлайн

Заявете услугата, като попълните въпросника за развод па взаимно съгласие.