Административно право

kat-aktКонсултации и съдействие при обжалване на наказателни постановления, издадени от различни органи. Обжалване на фишове, електронни фишове, актовете за установяване на административни нарушения (АУАН), наказателни постановления.

Обжалване на наказателно постановление от КАТ? Изготвяне на жалба за отмяна на наказателно постановление за неправилно паркиране, превишена скорост, пътнотранспортни произшествия, употреба на алкохол или други упойващи вещества или неизпълнение на предписанието за медицинско изследване, глоба за несключване на договор за задължителна застраховка Гражданска отговорност, винетен стикер и др.

Обжалване на наказателни постановление от Регионална здравна инспекция (РЗИ) наложени по Наредба за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места.

Обжалване на наказателни постановление от Българска Агенция по Безопасност на Храните (БАБХ) наложени по Закона за храните и др.

Обжалване на мълчалив отказ за предоставяне на каквато и да е административна услуга от административен орган.
Всяко непроизнасяне в срок се счита за мълчалив отказ и може да бъде обжалван.

Ако се нуждаете от консултация, моля попълнете Форма за онлайн запитвания