Наказателно право

Имате нужда от адвокат по наказателно право в Пловдив?

Адв. Георги Василев оказва правна помощ при дела, касаещи наказателно право и защита при повдигане на обвинение за извършване на престъпление от различен характер.

– Защита на правата и законните интереси при налагане на мярка за неотклонение, и защита при извършване на процесуални действия по разследване.
– Споразумения за решаване на наказателни дела.
– Съдействие и защита при задържане от органите на досъдебното производство.
– Съдействие и защита на пострадалите от престъпление лица – изготвяне на жалби до полицията, прокуратурата и др. компетентни органи.
– Предявяване на граждански искове за парични обезщетения за претърпените имуществени или неимуществени вреди от пострадали от престъпленията лица в наказателния процес, включително събиране на присъдените обезщетения по принудителен ред.
– Защита по обвинения в различни престъпления, касаещи наказателно право – престъпления против собствеността, престъпления против личността, престъпления против реда и общественото спокойствие и др.
– Дела за реабилитация на осъдени лица.

Ако не намирате това, което търсите по наказателно право, може да отправите Вашето питане във Форма за онлайн запитвания или да се свържете с мен на тел. 0888 441 541