Имате проблем с кредит? Ние ще Ви помогнем…

Изтеглили сте бърз кредит и не можете да го обслужвате? Или сте сключили договор за заем с неимоверно висока лихва или неустойка?

Ние може да Ви помогнем. С богатия си опит може да Ви бъдем изключително полезни и да Ви спестим доста пари и нерви в случай, че сте сключили неизгоден договор за кредит. Всеки един договор попада под регулацията на Закон за потребителския кредит, Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители, в случаите, когато сте учредили договорна ипотека на недвижим имот като обезпечение на кредита, Закон за защита на потребителите, Закон за задълженията и договорите и др.

При сключването на всеки един договор за кредит трябва да бъдат спазени определени условия. Не спазването на някои от тях води до недействителност на договора за потребителски кредит и в този случай потребителят връща само чистата стойност на кредита, но не дължи лихва или други разходи по кредита. За договора за потребителски кредит се прилагат също така и разпоредбите на чл. 143 – 148 от Закона за защита на потребителите, които регулират неравноправните клаузи в потребителски договор.

Всяко незнание или пропуск от Ваша страна може да Ви струва скъпо, за това обърнете се към нас за консултация и ние ще Ви дадем най-точния съвет. Можем да ви предложим адекватна защита от колекторски фирми.

Направи онлайн консултация!