Имате проблем с кредит? Ние ще Ви помогнем…

Изтеглили сте бърз кредит и не можете да го обслужвате? Или сте сключили договор за заем с неимоверно висока лихва или неустойка?

Ние може да Ви помогнем. С богатия си опит може да Ви бъдем изключително полезни и да Ви спестим доста пари и нерви в случай, че сте сключили неизгоден договор за кредит. Всеки един договор попада под регулацията на Закон за потребителския кредит, Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители, в случаите, когато сте учредили договорна ипотека на недвижим имот като обезпечение на кредита, Закон за защита на потребителите, Закон за задълженията и договорите и др.

При сключването на всеки един договор за кредит трябва да бъдат спазени определени условия. Не спазването на някои от тях води до недействителност на договора за потребителски кредит и в този случай потребителят връща само чистата стойност на кредита, но не дължи лихва или други разходи по кредита. За договора за потребителски кредит се прилагат също така и разпоредбите на чл. 143 – 148 от Закона за защита на потребителите, които регулират неравноправните клаузи в потребителски договор.

Пример за такава незаконна практика е начислява се неустойка за неосигуряване на поръчители или на банкова гаранция. В повечето случаи фирмите за бързи кредити включват трудноизпълними клаузи, като например в рамките на 3 дни да представите поръчител, който да получава заплата до 7 пъти над минималната. Самият факт, че срокът започва да тече след отпускането на кредита означава, че фирмата изобщо не очаква да изпъните това условия, а по-скоро да бъде платена неустойката. Така напрактика се появява такса „Гарант“, срещу която фирмата намира поръчител на клиента.
Въвеждането на „допълнителни услуги“ към погасителните вноски имат за цел да увеличат заема, а не реално да помогнат на клиента.

Всяко незнание или пропуск от Ваша страна може да Ви струва скъпо, за това обърнете се към нас за консултация и ние ще Ви дадем най-точния съвет. Можем да ви предложим адекватна защита от колекторски фирми.

Заяви онлайн консултация

Малка част от решенията по заведени от нас или срещу наши клиенти дела.


Фирмата за бързи кредити беше осъдена да заплати всички направени разноски в исковото производство, както и да заплати неоснователно получената сума.