Въпросник за развод по взаимно съгласие


Преди да преминете към попълване на въпросника трябва да имате съгласие относно последиците от развода:
1. Ако има непълнолетни деца от брака (под 18 години) - тяхното местоживеене, упражняването на родителските права, издръжка?
2. Как и от кого ще продължи да се ползва семейното жилище?
3. Ще се дължи ли издръжка между съпрузите?
4. Какво ще бъде фамилното име на съпругата след развода?


Име на съпругата*

Име

Презиме

Фамилия

ЕГН на съпругата

Постоянен адрес на съпругата

град, ул., бл., вх., ет., ап.

Настоящ адрес на съпругата

град, ул., бл., вх., ет., ап.

Адрес на съпругата за кореспонденция

град, ул., бл., вх., ет., ап. (Това е адресът, на който съпругата ще получи съобщението от съда за насрочено дело за развод)

Място на раждане за съпругата

Дата на раждане на съпругата


Имена на съпруга*
Име

Презиме

Фамилия

ЕГН на съпруга

Постоянен адрес на съпруга

град, ул., бл., вх., ет., ап.

Настоящ адрес на съпруга

град, ул., бл., вх., ет., ап.

Адрес на съпруга за кореспонденция

град, ул., бл., вх., ет., ап. (Това е адресът, на който съпруга ще получи съобщението от съда за насрочено дело за развод)

Място на раждане за съпруга

Дата на раждане на съпруга

Посочете данни от акта за сключения граждански брак (акт №, серия, град и община на издаване)

Имате ли деца от брака?
 Да Не

Какво ще бъде фамилното име на съпругата след развода?

След развода съпругата може да запази своето фамилно име или да възстанови фамилното си име отпреди този брак.

Адрес на семейното жилище

Семейното жилище е това жилище, което е ползвано от двамата съпрузи до прекратяване на брака, а при фактическа раздяла – до деня на раздялата.

Как ще се използва семейното жилище след развода?

Общо имущество на съпрузите

В изготвените документи няма да бъдат включени клаузи за подялба на имущество. Ако желаете подялба на имущество цената на услугата подлежи на промяна, според материалния интерес.

Пред кой районен съд ще бъде подадена молбата за развод?

Моля посочете град. Молбата за развод се подава в районния съд по адрес на съпрузите. Ако съпрузите имат различни адреси, молбата се подава по техен избор пред районния съд на някой от съпрузите.

Вашето име (лицето, което подава заявката )

Вашият Email (задължително)

Телефон за контакт

ВНИМАНИЕ!
С попълване на въпросника поръчката Ви не е завършена! След натискане на бутона Изпрати ще бъдете пренасочени към страница, където да попълните Вашите данни и да изберете начин на плащане.