Абонаментно правно обслужване


Предимствата на абонаментното правно обслужване:
Спокойствие и сигурност, че винаги може да разчитате на адекватна и своевременна реакция от страна на специалист;
Фиксирана абонаментна месечна такса;
Ограничаване на разходите за юридически персонал;
Приоритетно обслужване;

Какво включва абонаментното правно обслужване?
Сключвайки договор за абонаментно правно обслужване, Вие получавате пълно юридическо съдействие, изразяващо се в правни консултации – търговско, данъчно и трудово-осигурително право, обществени поръчки. Изготвяне на договори, трудово-правна документация, документи във връзка с участие в процедури по ЗОП и др.
Представителство пред Търговския регистър, НАП, контролни и регулаторни органи, както и Възложители по ЗОП.

Месечна абонаментна такса:
Месечната абонаментна такса се определя индивидуално от точния обем услуги, от които се нуждаете. За всеки клиент разработваме персонална оферта с най-изгодна цена за абонаментно правно обслужване след запознаване с Вашите изисквания и нужди.

Ако желаете индивидуално оферта моля попълнете формата за онлайн запитвания