Адвокат трудово право в Пловдив

Станали жертва на некоректен работодател и търсите адвокат, който да ви помогне?

Голям дял от трудовите дела в българските съдилища са именно тези за неизплатено трудово възнаграждение. Българското трудово право защитава много добре правата на трудещите се граждани и те следва да са наясно с това и да предприемат своевременно мерки, когато станат жертви на некоректни работодатели.

Адвокат Георги Василев ще Ви консултира и представлява по дела за неизплатено трудово възнаграждение.

Каква е цената на едно дело за неизплатени заплати?
Цената на делото за неизплатено трудово възнаграждение се формира основно от адвокатския хонорар по него, доколкото тези дела са освободени от държавна такса към съда.

По делото задължително се назначават съдебно-счетоводни експертизи, които определят размерът им, периодът за който се дължа и лихвите, които работодателят дължи, които се поемат от бюджета на съда.

Адвокатското възнаграждение по дело за неизплатено възнаграждение се определя от размерът на претендираните суми като не може да бъде по-ниско от минималната работна заплата.

Срокът за подаване на иск за неизплатено трудово възнаграждение е три години от момента, в който вземането е станало изискуемо, но нашият съвет е да не се чака, а веднага да се образува трудово дело и да се наложат предварителни обезпечителни мерки, за да не се стигне до това да се изпълнява срещу едно дружество без никакво имущество, както обикновено се случва.

В случай, че сте станали жертва на некоректен работодател и се нуждаете от опитен адвокат по трудово право не се колебайте, а незабавно се обърнете към адв. Георги Василев за насрочване на дата и час за консултация по Вашия трудово-правен казус.