Кантора

Адрес на кантората:
гр. Пловдив, бул. Шести септември“ № 159, ет. 1
(входът се намира срещу Районен съд Пловдив)

тел. 032/ 262 130; gsm: 0888 441 541
lawyer@georgivasilev.com

Повече за адв. Георги Василев